Widzisz posty wyszukane dla zapytania: pit.kalkulator odsetkowy

Odsetki.

Znalazłam w sieci takie informacje:
Jesli masz już wyrok ( miałaś wcześniej), a alimenty nie były wypłacane, to liczysz wedlug kalkulatora odsetkowego ( http://www.tf.pl/kalk.php ). Z tym, że odsetki są już opodatkowane i od nich musisz zapłacić podatek
Tu jest artykuł o tym: Opodatkowane odsetki od alimentów
wtorek, 19 grudnia 2006, 12:46
źródło: Twoja Firma

Ustawowo zwolnione z PIT są tylko odsetki od świadczeń wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia jednak od opodatkowania odsetek od nieterminowo płaconych alimentów.

Roszczenie o odsetki ma charakter samoistny, mimo, że same są świadczeniem ubocznym istnienia głównego długu. Co za tym więc idzie, same odsetki po ich otrzymaniu stanowią przychód i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwolnione z niego są "alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach."

Nawet więc jeśli nie są opodatkowane same alimenty, ze względu na samoistny charakter roszczenia - odsetki od nich objęte są już podatkiem dochodowym. Ich otrzymanie stanowi "przychód z innych źródeł" - art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o PIT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w decyzji z 22 listopada 2006 r., nr PB I-3/4150/IN-73/US/2006/KA.

KK
Na podstawie: "Gazeta Prawna"
Ewa Matyszewska, "Odsetki od alimentów podlegają PIT"
A tu link do artykułu: http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/1602341,opodatkowane-odsetki-od-alimentow.html